THOM

Telling History with Original Maps

Mijn werk gaat over de samenhang tussen geschiedenis en geografie. Denk aan de relatie tussen dorpen en steden met hun landschap, het karteren en definiëren van landschapstypologieën of de aanleg van grootschalige infrastructuur als spoorwegen en droogmakerijen.

 

Ik maak hiervoor altijd gebruik van oorspronkelijke kaarten. Enerzijds bestudeer ik oude kaarten als historische bron. Anderzijds maak ik zelf digitale kaarten aan de hand van zogeheten Geografische Informatie Systemen (GIS).

 

In beide gevallen draagt mijn onderzoek bij aan de beantwoording van (wetenschappelijke) onderzoeksvragen en/of levert het historisch geografische inzichten op die waardevol zijn voor actuele uitdagingen. Denk aan de ruimtelijke inventarisatie van erfgoed en gebiedsidentiteit ten behoeve van omgevingsvisies, bescherming of klimaatverandering.

WETENSCHAPPELIJK onderzoek, erfgoed & advies

Ik houd me bezig met (wetenschappelijk) onderzoek, erfgoed- en ontsluitingsprojecten. Ook adviseer ik organisaties en particulieren bij het gebruik en de interpretatie van historisch kaartmateriaal en het opzetten van Geografische Informatie Systemen volgens wetenschappelijke richtlijnen.

Voorschrift ter vervaardiging van kaarten.
Voorschrift ter vervaardiging van kaarten. KB, 1856, Nr. 73. Vervaardigd op het Topografisch Bureau van het Ministerie van Oorlog. Bibliotheek Spoorwegmuseum, Utrecht.

Projecten

Mijn werk resulteerde in uiteenlopende projecten voor diverse opdrachtgevers. Bijvoorbeeld  het project Verstedelijkt Laagland aan de TU Delft, het project Ruimtelijk Spoor- en tramwegerfgoed voor de provincie Utrecht, Zandlandschappen van Noordwest-Europa voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Europese landschappen met een unieke naam bij de Universiteit Wageningen.

 

Media

Regelmatig inspireert een project mij  tot het maken van diverse publicaties of het geven van lezingen. Zo probeer ik mijn werk voor een breed publiek toegankelijk te maken of verder uit te diepen.

Over mij

Naast mijn eigen bedrijf THOM heb ik diverse posities bekleed.

 

Zo werkte ik aan verschillende universiteiten, ben ik redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Historische Geografie en bestuurslid van de Historisch Geografische Vereniging gevestigd in Utrecht.

 

Eerder was ik onder andere lid van provinciale adviescommissies leefomgevingskwaliteit.

 

Daarnaast vindt u hier mijn ambitie, drijfveren en interesses.Praktisch

THOM hanteert geen historische, geografische of thematische beperkingen. Er is dus veel vrijheid om projecten samen met opdrachtgevers vorm te geven. Mocht een project hierom vragen, dan beschik ik over een uitgebreid netwerk van experts op uiteenlopende thema’s.

Disclaimer

Al mijn producten en diensten worden geleverd met een uitgebreide verantwoording over de totstandkoming, inclusief een toelichting over de gebruikte theorie, methode, literatuur en bronnen. Hierdoor kunnen de opdrachtgever en toekomstige gebruikers de keuzes en logica achter het product controleren en beoordelen.

Dit draagt bij aan het inzicht waarvoor de producten gebruikt kunnen worden en bevordert kwalitatief (wetenschappelijk) (her)gebruik.