MEDIA

Vaak roepen projecten nieuwe vragen of discussies op. Bovendien zijn de verworven inzichten dikwijls van belang en/of interessant voor een breder publiek dan alleen de opdrachtgever. Hier ziet u de resulterende publicaties, lezingen en andere media.

't Hooge Heemraedschap van Delflant, Kruikius, N., 1:10.000, 1712, KB Soetermeer, s.l : s.n., Universiteit Leiden.
't Hooge Heemraedschap van Delflant, Kruikius, N., 1:10.000, 1712, KB Soetermeer, s.l : s.n., Universiteit Leiden.

publicaties

wetenschappelijk

professioneel

diversen

Lezingen

wetenschappelijk

 • 'The coffee commodity chain: connecting global history to cultural landscapes', European University Institute, Florence, September 9th 2019;
 • ‘At the Mercy of Global Trade Dynamics: the Frisian Village Molkwerum, Extremely Vulnerable Yet Resilient’, European Society for Environmental History (ESEH), Zagreb, 29 juni 2017 [Abstract];
 • ‘Rock solid or build on quicksand?’, International Committee for the History of Technology (ICOHTEC), Porto, 27 juli 2016 [Abstract];
 • ‘The influence of conventions, techniques and mental stereo-types on the reproduction of landscape-images. Presenting an alternative method by analysing hunebed-pictures’, European Association of Archaeologists (EEA), Glasgow, 3 september 2015 [Abstract] [Video].
 • ‘European Landscapes’ - 3th CHeriScape conferentie - Posterpresentatie, Oslo, 19-05-2015.

professioneel

 • ‘Mapping Green Energy’, Decentralization and Energy, Delft, 25 januari 2019;
 • Deelnemer Port City Futures en tentoonstelling: 'Mapping Green Energy', Rotterdam/Delft, 17-19 december 2018;
 • Tutorial: ‘Het gebruik van GIS binnen historisch geografisch onderzoek’, Historicidagen Utrecht, 24 augustus 2017;
 • ‘De rol van stereotypen op de reproductie van landschapsbeelden, geïllustreerd met hunebedbeelden’, Utrecht, 13-10-2015;
 • ‘Op zoek naar een volledige verklaring waarom Molkwerum vrijwel van de kaart verdween’, Utrecht, 14-04-2015;
 • ‘Op zoek naar een volledige verklaring waarom Molkwerum vrijwel van de kaart verdween’, Molkwerum, 22-02-2015;
 • ‘Zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen in een nieuw perspectief, een perceelsgewijze vergelijking tussen Amsterdam en Leiden’, Utrecht, 14-10-2014;
 • ‘Our daily bread: global production, local consumption’, - Bachelor scriptie, student research conference VSNU, Leiden, 2014  [Poster];
 • ‘Landonteigening bij spoorwegaanleg’, Het Utrechts Archief, Utrecht, 2009.