MEDIA

Vaak roepen projecten nieuwe vragen of discussies op. Bovendien zijn de verworven inzichten dikwijls van belang en/of interessant voor een breder publiek dan alleen de opdrachtgever. Hier ziet u de resulterende publicaties, lezingen en andere media.

't Hooge Heemraedschap van Delflant, Kruikius, N., 1:10.000, 1712, KB Soetermeer, s.l : s.n., Universiteit Leiden.
't Hooge Heemraedschap van Delflant, Kruikius, N., 1:10.000, 1712, KB Soetermeer, s.l : s.n., Universiteit Leiden.

publicaties

wetenschappelijk

professioneel

diversen

Lezingen

wetenschappelijk

 • 'Maritime Mindsets: Actors manoeuvring themselves into global maritime commodity chains: Coffee, Cereals and Petroleum', Delft, 19 januari 2024.
 • 'The Coffee Commodity Ecosystem', Summer School: Colonial Cities and Border Regions in the Long 19th Century in Inter-imperial and Intra-imperial Comparisons, Herder Institute Marburg, 29 september 2022, [Abstract];
 • 'Location, Location, Location? Deciphering Early-modern Real Estate Economics in Amsterdam and Leiden', 15th Conference of the European Association for Urban History, Antwerp, Sessie M32 - Urban Space and Inequality. (Samen met: Jaap-Evert Abrahamse, Roos van Oosten, Menne Kosian en Erik Schmitz). 1 September, 2022;
 • PortCityFutures & Lorentz Conference: Dag 2: 'Geospatial Conceptualization', The value of Deep Mapping for understanding Maritime Mindsets? Leiden, 11 Maart 2022, [Report];
 • Door J. Meeus: 'Mapping Europe's landscape.' Lecture at the Symposium "The future of the European Landscape", WLO and NVTL (Nederlandse organisatie van landschapsecologen en - architecten), Culemborg, 17 September 2021. J. Meeus, TM van den Brink en B. Pedroli;
 • 'The coffee commodity chain: connecting global history to cultural landscapes', European University Institute, Florence, 9 September 2019;
 • ‘At the Mercy of Global Trade Dynamics: the Frisian Village Molkwerum, Extremely Vulnerable Yet Resilient’, European Society for Environmental History (ESEH), Zagreb, 29 juni 2017 [Abstract];
 • ‘Rock solid or build on quicksand?’, International Committee for the History of Technology (ICOHTEC), Porto, 27 juli 2016 [Abstract];
 • ‘The influence of conventions, techniques and mental stereo-types on the reproduction of landscape-images. Presenting an alternative method by analysing hunebed-pictures’, European Association of Archaeologists (EEA), Glasgow, 3 september 2015 [Abstract] [Video];
 • ‘European Landscapes’ - 3th CHeriScape conferentie - Posterpresentatie, Oslo, 19-05-2015.

professioneel

 • ‘Mapping Green Energy’, Decentralization and Energy, Delft, 25 januari 2019;
 • Deelnemer Port City Futures en tentoonstelling: 'Mapping Green Energy', Rotterdam/Delft, 17-19 december 2018;
 • Tutorial: ‘Het gebruik van GIS binnen historisch geografisch onderzoek’, Historicidagen Utrecht, 24 augustus 2017;
 • ‘De rol van stereotypen op de reproductie van landschapsbeelden, geïllustreerd met hunebedbeelden’, Utrecht, 13-10-2015;
 • ‘Op zoek naar een volledige verklaring waarom Molkwerum vrijwel van de kaart verdween’, Utrecht, 14-04-2015;
 • ‘Op zoek naar een volledige verklaring waarom Molkwerum vrijwel van de kaart verdween’, Molkwerum, 22-02-2015;
 • ‘Zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen in een nieuw perspectief, een perceelsgewijze vergelijking tussen Amsterdam en Leiden’, Utrecht, 14-10-2014;
 • ‘Our daily bread: global production, local consumption’, - Bachelor scriptie, student research conference VSNU, Leiden, 2014  [Poster];
 • ‘Landonteigening bij spoorwegaanleg’, Het Utrechts Archief, Utrecht, 2009.