‘…visualisation and spatial history are not about producing illustrations or maps to communicate things that you have discovered by other means. It is a means of doing research; it generates questions that might otherwise go unasked, it reveals historical relations that might otherwise go unnoticed, and it undermines, or substantiates, stories upon which we build our own versions of the past.’
(Richard White, 2010)

over mij

nieuwsgierig & kennisdeling

Mijn onderzoek is altijd diep geworteld in nieuwsgierigheid. Al in mijn eerste papers zocht ik naar vraagstellingen die nieuwe inzichten boden in de relatie tussen geschiedenis en geografie. Daarnaast ben ik zeer bevlogen om deze kennis voor een breed publiek toegankelijk te maken. Met name omdat de instandhouding van het (landschappelijk) erfgoed afhankelijk is van de waardering onder dit grote publiek. Ik ben ervan overtuigd dat kennis een belangrijke bijdrage aan die waardering levert.

aanstellingen


Onderzoek

PhD Kandidaat - 'Maritieme Mindsets - Actors die zich in globale maritime commodity keten manoeuvreren: Koffie, Graan en Petroleum.' Architectuur & Stedenbouw Geschiedenis - Technische Universiteit Delft (2020-nu)

 

Onderwijs

Scriptiebegeleiding - Architectuur & Stedenbouw Geschiedenis - Technische Universiteit Delft (2019-2020)

 

Scriptiebegeleiding Cultuurhistorie en Planning - Wageningen Universiteit [WUR] (2017)

 

Docent European Consultancy Project - Wageningen Universiteit [WUR] (2016)

Dertig masterstudenten met verschillende nationaliteiten en studieachtergronden voerden een consultancy project uit voor de planologische dienst van de gemeente Praag. Ik gaf colleges over stakeholder-, beleids- en data-analyse en ik verstrekte (individuele) feedback op basis van de inhoud van de rapporten en de rol van de studenten in het project.

FUNCTIES

Meetings and Lectures coordinator - PortCityFutures

PortCityFutures is een interdisciplinaire onderzoeksgroep van de Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. Ik coördineerde de maandelijkse bijeenkomsten en lezingenreeksen in 2023-2024.

Redactiesecretaris

Tijdschrift voor Historische Geografie [THG] (2016-heden)

THG is het Nederlandse wetenschappelijke tijdschrift voor historische geografie en gerelateerde disciplines zoals archeologie, architectuur- en stadsgeschiedenis en planologie. Het bouwt voort op de dertigjarige traditie van het voormalig Historisch Geografisch Tijdschrift.

webmaster/Bestuurslid

Historisch Geografische Vereniging Utrecht [HGVU] (2013-2020)

De HGVU is de Nederlandse vakvereniging voor historische geografie. De vereniging is opgericht in 1980 en gevestigd in Utrecht. Ik ben verantwoordelijk voor de website en draag bij aan het lezingenprogramma en beleid in brede zin.

projectmedewerker

Atlas of Mutual Heritage [AMH] (2014-2016)

De Atlas of Mutual Heritage is een wetenschappelijke onlinecatalogus van afbeeldingen en gegevens van overzeese VOC- en WIC-plaatsen. Het is een samenwerkingsproject van het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum en de Koninklijke Bibliotheek.

onderzoeksassistent

‘The Costs and Benefits of Microfinance’ - Universiteit Utrecht/KNAW (2010-2011)
De Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) initieerde dit interdisciplinaire onderzoeksproject om getalenteerde studenten in hun onderzoekscarrière te stimuleren. Het doel was om grip te krijgen op de vraag in hoeverre microkrediet in het verleden had bijgedragen aan het reduceren van armoede. Ik onderzocht 1500 boedelinventarissen met 600.000 objecten om te zien wat de relatie was tussen microfinanciën en andere bezitsvormen.     

Het Friessche Doolhoff, het Beruchte Dorp Molk-worren in Friesland; in de Griettenije van Heemelumer Oldeferd; tusschen Staaveren en Hindeloopen. Gemeeten en Geteekend 1718, door Joh. Hilarides, 1:3000, Fries Scheepvaartmuseum, FSM-I-028.
Het Friessche Doolhoff, het Beruchte Dorp Molk-worren in Friesland; in de Griettenije van Heemelumer Oldeferd; tusschen Staaveren en Hindeloopen. Gemeeten en Geteekend 1718, door Joh. Hilarides, 1:3000, Fries Scheepvaartmuseum, FSM-I-028.

studie

Nadat ik besloot me in de historische geografie te specialiseren heb ik in diverse aanpalende vakgebieden extra cursussen gevolgd. Download hieronder een volledig overzicht van cursussen en paperonderwerpen. De belangrijkste onderdelen van mijn studie waren:

 • Onderzoeksmaster Landschapsgeschiedenis - Rijksuniversiteit Groningen (2013);
 • Bachelor Geschiedenis - Universiteit Utrecht (2010);
 • Minor Archeologie en Landschap - Universiteit Utrecht (2010);
 • Vakken Cultureel Erfgoed - Vrije Universiteit (2011-2012);
 • Writing for scientific publication - Universiteit Utrecht (2013);
 • Bachelorscriptie: “Our daily bread, global production local consumption”. About the long-term effects of globalization on the location choices in the bread-making process (2010);
 • Propedeuse Bouwkunde - Haagse Hogeschool (2004-2005).

Doctorate program:

 • Writing a Scientific Article in English - TU Delft (2019)
 • Writing for Scientific Publication – Utrecht University (2013);

Hier vindt u een volledig overzicht van mijn academische cursussen en paperonderwerpen.

Hier vindt u een selectie van Graduate School-cursussen die ik heb gevolgd aan de Technische Universiteit Delft.


prijzen

scriptiePRIJS 2010-2014

Beste scriptie 2010-2014 Fryske Akademy-KNAW - voor Masterscriptie - Klik hier voor het laureaat

interesses

Inhoudelijk ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in de geografie van infrastructuur en commodity’s, waterstaatsgeschiedenis, koloniaal erfgoed, militaire geschiedenis en historische cartografie in brede zin. Om mijn kennis ook een maatschappelijke waarde te geven neem ik deel aan commissies en doe ik advieswerk.Deelname commissies

Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Utrecht [PCL] (2016-2017)

Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Gedeputeerde en Provinciale Staten over thema's met betrekking tot de leefomgeving. Als jonge onderzoeker droeg ik bij aan de thema’s: de toekomst van het veenweidegebied en de omgang met leegstand. Dit leverde respectievelijk dit filmpje en dit rapport op. Mijn persoonlijke devies was: hij die zijn verleden niet kent kan niet voor een duurzame toekomst kiezen.

 

UNESCO-werkgroep Nederlandse Jeugd Raad [NJR] (2014-2016)

Als lid van de UNESCO-werkgroep bij de NJR ondersteunde ik de UNESCO-jeugdvertegenwoordigers. De doelen waren het verhogen van de bekendheid van UNESCO bij jongeren en hen een stem geven in belangrijke thema’s zoals erfgoed. Hierbij bracht ik de wijze waarop Aboriginals met hun landschap omgaan in als manier om het belang van (im)materieel erfgoed te illustreren.

 

Wetenschappelijke begeleidingscommissie Veritasgeschiedenis

In de studie Aeterna Veritas wordt de geschiedenis van de Utrechtse studentenvereniging Veritas onderzocht. Ik was gemotiveerd door mijn fascinatie voor de vraag hoe in de geschiedenis organisaties, gebruiken en ‘tradities’ in naam gelijk blijven terwijl ze gelijktijdig inhoudelijk en in vorm sterk kunnen veranderen.

 

Inbreng werkgroep Memory of the World

Als zeer bescheiden spin-off van NJR-UNESCO-commissie heb ik korte tijd voor de Nederlandse UNESCO-commissie meegedacht over de nominatierichtlijnen van de ‘Memory of the World’ op het gebied van digitaal erfgoed.


lidmaatschappen & affiliaties


divers

 • Encouragement and travel grant ESEH conference (Zagreb, 2017)
 • Gastheer - Open Monumentendag Amsterdam (2012/2014/2016) - (Interview 2018)

verdieping

 • Summer School in Global and Transnational History: Theories, Methodology and Case Studies - European University Institute [EUI], Florence, 2019.
 • Masterclass - Professor Gareth Austin N.W. Posthumus, Research School for Economic and Social History, Nijmegen, 2017
 • Summer school - 6th European Social Simulation Association [ESSA] - Agent Based Modelling - Wageningen School of Social Science [WASS], 2015