Projecten

Mijn portfolio illustreert hoe ik de afgelopen jaren invulling heb gegeven aan mijn onderzoek naar de relatie tussen geschiedenis en geografie. Het toont ook dat de nadruk bij sommige onderzoeken ligt op het gebruik van historische kaarten en bij anderen op het creëren van een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Vaak gaat het om een combinatie hiervan. Bovendien toont het dat ik met diverse opdrachtgevers heb gewerkt.

Kaart met spoorwegen Utrecht
Nederland, 1909, schaal: 3:800.000, Uitgave I. Bremer, Amsterdam. Eigen bezit.

'A landscape is the most solid appearance in which a history can declare itself.

It's is not background, nor is it stage ... There it is, the past in the present, constantly changing and renewing itself as the present rewrites the past.' 

Inglis (1977)


overzicht projecten

VERSTEDELIJKT LAAGLAND - TU Delft

Dordrecht, uit: Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, met hare beschrijvingen, Blaeu, J., (Amsterdam 1652), Library of Congress, Library of Congress, Geography and Map Division, (G1851 .B52 1652). Washington D.C.
Dordrecht, uit: Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, met hare beschrijvingen, Blaeu, J., (Amsterdam 1652), Library of Congress, Library of Congress, Geography and Map Division, (G1851 .B52 1652). Washington D.C.

Een systematische benadering van de stedelijke langetermijnontwikkelingen in relatie tot water, energie en voedsel in het landschap in het westelijk deel van Nederland in de zeventiende eeuw. In dit onderzoek zet ik historische stadsplattegronden over in GIS om op deze manier ruimtelijke analyses te kunnen maken.


RUIMTELIJKE IMPACT VAN DE GROENE-ENERGIETRANSITIE

Een voorbeeld van de kaarten die ik op de middelbare school al maakte.
Een voorbeeld van de kaarten die ik op de middelbare school al maakte.

Voor de ruimtelijke planvorming van de groene-energietransitie worden vele prognoses, potenties en plannen gemaakt. Dit project bracht echter in kaart hoe de ontwikkelingen zich tot nu toe ruimtelijk hebben voltrokken om inzicht te krijgen in de patronen, tendensen en sturende factoren.


Ruimtelijk Spoor- en tramwegerfgoed - PROVINCIE UTRECHT

Nederland, 3:800.000, Uitgave I. Bremer, (Amsterdam, 1909). Eigen bezit.
Nederland, 3:800.000, Uitgave I. Bremer, (Amsterdam, 1909). Eigen bezit.

Voor dit project karteerde ik de spoor- en tramwegen in de provincie Utrecht. Dit resulteerde in een rapport over de aanleg, ruimtelijke gevolgen en het erfgoed en een GIS bestaande uit de materiële en immateriële sporen. Te denken valt aan lijntypen, stations, taluds, straatnamen en bovenleidingaansluitingen.


Friese Dijken Atlas - Noordpeil

Binnendiken en Slieperdiken yn Fryslan, Irka Rienks en Ir G.L. Walther, (Bolsward, 1954).
Binnendiken en Slieperdiken yn Fryslan, Irka Rienks en Ir G.L. Walther, (Bolsward, 1954).

In dit project verzorgde ik voor Noordpeil de landschappelijke beschrijvingen en geschiedenis (functie, jaar van aanleg en naam) van dijken en waterstaat in Friesland en dit gekoppeld aan een online GIS voor een breed publiek. Uitgangspunt was de atlas: Binnediken en Slieperdiken yn Fryslan van Ir. K.A. Rienks en Ir G.L. Walther (Bolsward, 1954).


Zandlandschappen van Noordwest-Europa - RCE

Internationale indeling van de zandlandschappen (THOM).
Internationale indeling van de zandlandschappen (THOM).

De zandlandschappen zijn voor Nederland van grote cultuurhistorische waarde. Ze zijn echter onderdeel van het pleistocene zand dat tot ver in Duitsland en België is afgezet. Het doel van dit onderzoek voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was om een universele typologie en kartering voor de zandlandschappen te maken die zowel nationale kennis insloot als internationaal bruikbaar was. Van de resulterende typologie creëerde ik een GIS. De indeling was het resultaat van een bottom-up-methodologie.


Niet-gerealiseerde droogleggingsplannen Zuiderzee - MPIWG

Kaart van de Zuiderzee, de Vriesche Wadden en de Lauwerzee, aanwijzende de voorgestelde werken tot bedijking en drooglegging van deze boezems,  B.P.G van Diggelen, 1:250.000, (Zwolle, 1849). Universiteit Utrecht.
Kaart van de Zuiderzee, de Vriesche Wadden en de Lauwerzee, aanwijzende de voorgestelde werken tot bedijking en drooglegging van deze boezems, B.P.G van Diggelen, 1:250.000, (Zwolle, 1849). Universiteit Utrecht.

Dit archiefonderzoek deed ik voor een onderzoeker destijds gelieerd aan het Max Planck Instituut voor wetenschapsgeschiedenis. Ik gebruikte hiervoor het eerste droogleggingsplan dat de gehele Zuiderzee omvatte gebaseerd op wetenschappelijke en technische overwegingen uit 1848. Dit werkte ik vervolgens uit tot casestudy.


Europese landschappen met een unieke naam - WUR

Kaart met Europese landschappen met een unieke naam (WUR).
Kaart met Europese landschappen met een unieke naam (WUR).

Europa wordt gekarakteriseerd door een grote diversiteit in cultuurlandschappen. Binnen dit project heb ik een GIS gemaakt waarop Europese landschappen met een unieke naam zijn weergegeven. Het doel van dit project was om tot een ruimtelijke indeling te komen waarvan de landschappen eenduidig beschreven en herkend kunnen worden door de wetenschap, beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld. Verder werd op basis van fysisch-geografische data bepaald wat de karakteristieken van deze landschappen zijn. De 500 landschappen zijn het resultaat van een top-down-methodologie.


Hulp nodig of vragen bij kaarten bij uw publicaties? neem dan vrijblijvend contact met thom op